Wartość pH, twardość i zasolenie wody

Na podstawie wielu prób przeprowadzanych przez zawodowych akwarystów ustalono optymalną wartość pH, przy której gupiki czują się najlepiej. Z powodu, że nie możliwe jest utrzymanie pH na jednym, stałym poziomie, stwierdzono, że pawie oczka najlepiej czują się przy pH w z przedziału od 6,5 do 8.

Twardość wody ma najprawdopodobniej wpływ na szybkość wzrostu pawich oczek. Najlepsze wyniki osiągane są przy twardości między 10 a 20on, to znaczy w wodzie średnio twardej i twardej.

Bardzo ważnym elementem jest zasolenie. Przy prawidłowym jego poziomie nasze rybki będą osiągały duże rozmiary i miały przepiękne ubarwienie. Optymalnym dodatkiem jest 0,8g soli kuchennej na jeden litr wody. Przyczynia się to do lepszego samopoczucia rybek i gwarantuje ich lepszy wzrost.

Tutaj możesz kupić wszystkie potrzebne testy do Twojego akwarium i preparaty pomagające utrzymać odpowiednie parametry wody.

Menu:

Warunki hodowlane: